ร้าน HERO1098

ห้องเลขที่ 1164 ซอย 9 ชั้น 4

ห้างสรรพสินค้าแพลตตินัมแฟชั่นมอลล์

222 ถ.เพชรบุรี , กรุงเทพ , ประเทศไทย

โทร. 083-778-8139